Gebruiksaanwijzing

2024/03 (v2.2)

Dual Camera Dashcam DrivePro 620
1. Inhoud van de verpakking

De verpakking van de DrivePro 620 dashcam bevat de volgende items:

Voor Camera
(DrivePro 250)
Achter Camera
(DrivePro 10)
Twee microSD geheugenkaarten

Auto oplader met dubbele USB poorten

Zuignap (voor camera aan de voorkant )

Zelfklevende houder
(voor achter camera)

8m USB Type-A naar
micro-USB kabel

4m USB Type-A naar
micro-USB kabel

Quick Start Guides

2. Aan de slag

2-1 Overzicht2-2 Een microSD geheugenkaart plaatsen

U moet een microSD-geheugenkaart in de camera's plaatsen voordat u kunt beginnen met opnemen.

 1. Plaats een microSD geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera’s.

WAARSCHUWING

 • Formatteer nieuwe geheugenkaarten altijd via DrivePro voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.
 • Bij het formatteren worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist. Om de geheugenkaart in de camera aan de voorkant, DP250, te formatteren drukt u op Instellingen en selecteert u Format Kaart. Voor de achter camera, DP10, kunt u de DrivePro app downloaden en toegang krijgen tot de instellingen voor bediening, of de stroom aansluiten en de noodknop lang ingedrukt houden totdat het rode lampje snel knippert.
  Note: Nadat u de noodknop van de DP10 lang hebt ingedrukt, worden de apparaatinstellingen teruggezet naar de standaardinstellingen.
 • De DrivePro 620 ondersteunt alleen het FAT32-bestandssysteem en ondersteunt geen exFAT of NTFS.

 2. Om de geheugenkaart uit het slot te verwijderen, drukt u de geheugenkaart in.

WAARSCHUWING

Om schade aan de geheugenkaart en mogelijk gegevensverlies te voorkomen, dient u de geheugenkaart niet te verwijderen tijdens het afsluiten.

 • Ga voor meer informatie over de geschatte opnametijd afhankelijk van de kaartcapaciteit naar de FAQ op onze officiële website.

2-3 De DrivePro monteren

 1. Steek de montagebeugel in de montageaansluiting van de camera's en schuif opzij totdat u een klik hoort.

 2. Maak het gedeelte van de voorruit waarop u de DrivePro wilt monteren grondig schoon en droog. Voor het beste zicht kunt u overwegen de dashcam in het midden van de voorruit te monteren, ongeveer ter hoogte van de achteruitkijkspiegel.

 3. Voor de camera aan de voorkant: druk de hendel van de zuignap naar beneden en bevestig de camera stevig aan de voorruit. Voor de achteruitrijcamera: verwijder de beschermfolie van de zelfklevende houder en bevestig de camera stevig aan de achterruit.

 4. Draai de afstelknop tegen de klok in om deze los te maken en pas vervolgens de positie van de DrivePro aan.

 5. Nadat de DrivePro in de beste positie staat, draait u de instelknop met de klok mee om ervoor te zorgen dat de DrivePro veilig op zijn plaats is vergrendeld.

2-4 Verbinden met stroom

Note

Plaats een microSD-geheugenkaart voordat u de DrivePro op het stopcontact van uw auto aansluit. Transcend raadt aan om een ervaren installateur met de juiste kennis van het voertuig het apparaat te laten installeren om uw veiligheid te garanderen. Transcend aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan voertuigen als gevolg van een onjuiste installatie.

 1. Sluit de micro-USB-kabel van 4 m aan op de dashcam aan de voorkant en de kabel van 8 m op de dashcam aan de achterkant.

 2. Sluit de Type-A-connector aan op de dubbele USB-autolader en sluit de autolader aan op het stopcontact van uw auto.

 3. Verberg de kabel langs de hemelbekleding, voorruit, sierlijsten of rubber. Houd de kabel buiten het zicht en netjes.


 4. Nadat de motor van de auto is ingeschakeld, wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en begint de opname.

 5. Zodra de automotor is uitgeschakeld, slaat de DrivePro automatisch de huidige opname op en schakelt zichzelf uit.

Note

Autostopcontacten van sommige typen voertuigen leveren nog steeds stroom nadat de motor van de auto is uitgeschakeld. Als uw auto van dit type is, haal dan de stekker van uw dashcam uit het stopcontact om onnodig stroomverbruik en onverwachte problemen te voorkomen.

2-5 Initiële koppelingsconfiguratie

 1. Sluit de camera's aan op de voeding en schakel ze in.
 2. Op de achteruitrijcamera knipperen oranje en blauwe lampjes tijdens het koppelen. Een oranje lampje knippert wanneer het koppelen is voltooid. Druk op OK op het camerascherm aan de voorkant.
 3. Accepteer de koppeling door op Bevestigen te drukken.
 4. De camera aan de voorkant gaat naar de opnamemodus. Het koppelen is voltooid wanneer op het scherm verschijnt.

Note

 • Terwijl de twee camera's aan het koppelen zijn, gaat de opname gewoon door.
 • Omdat de camera's aan de voor- en achterzijde van de DrivePro 620 gegevens synchroniseren via WiFi, mag u het WiFi-wachtwoord op de DrivePro 620 niet wijzigen.

2-6 Functie toetsen

Voor Camera (DrivePro 250)

 1. Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om de DrivePro in elke modus handmatig in of uit te schakelen.
 2. Druk lang op de Snapshot knop om de microfoon sle aan/uit te zetten.
 3. Druk lang op de Settings knop om snel naar het Time-Lapse Video menu te gaan.
 4. Druk op de Power knop om WiFi SSID en wachtwoord te controleren.
 5. Druk op de Snapshot knop om de voor- en achterkant vast te leggen.

Achter Camera (DrivePro 10)

Modus Nood knop
Noodopname Druk kort op de rode knop om de noodopname handmatig te activeren.
Herstellen naar fabrieksinstellingen Houd de rode knop 10 seconden lang ingedrukt om de apparaatinstellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen en de geheugenkaart te formatteren.
Waarschuwing: Door te formatteren worden alle gegevens permanent gewist.

Modus Reset gaatje
Herstart apparaat Steek een dun voorwerp met een platte punt, zoals een rechtgebogen paperclip, in het resetgaatje om het apparaat uit en weer in te schakelen.
Waarschuwing: Als u het apparaat opnieuw opstart, worden de bestaande gegevens niet gewist, maar uw laatste opname kan mogelijk niet worden opgeslagen.

2-7 LED Indicator

LED Status Definitie
Voor camera Achter camera
Blauw
Knipperen Opnemen met WiFi N/A
Brandt Standby met WiFi N/A
Oranje
Knipperen Opnemen met WiFi
Snel knipperend N/A Noodopname met WiFi
Brandt Standby Standby met WiFi
Blauw
Oranje
Knipperen N/A Aansluiten op DP250
Rood
Knipperen N/A Loskoppelen van de stroom.
Uitschakeling na 10 seconden.
Brandt Aansluiten op computer Aansluiten op computer
Snel knipperend N/A De SD-kaart formatteren

2-8 Datum en Tijd instellen

Stel eerst de datum en tijd in om een nauwkeurige opnametijd te garanderen.

 1. Druk tijdnes de opname op de knop Instellingen.
 2. Gebruik om de Datum/Tijd te selecteren, en druk op OK.
 3. Gebruik om de waardes aan te passen en druk op OK om naar het volgende blok te gaan.
 4. Herhaal Stap 3 tot de datum en tijd instellingen zijn voltooid.

2-9 UTC Tijdzone instellen

Om de nauwkeuringheid van de GPS gegevens te waarborgen, stel de UTC tijdzone in na het instellen van de datum en tijd.

 1. Druk tijdens de opname op de knop Instellingen.
 2. Gebruik om UTC te selecteren en druk op OK.
 3. Gebruik om de waardes aan te passen en druk op OK.

Note

De datum/tijd/UTC-tijdzone-instellingen die zijn ingesteld in de DrivePro 250 worden gesynchroniseerd met de DrivePro 10.

3. Video’s opnemen

3-1 Opname scherm

1. Opnamestatusindicator
2. Videolengte
3. Videoresolutie / framesnelheid
4. WiFi-verbindingsindicator
5. GPS-verbindingsindicator
6. Status spraakopname
7. Batterijstatus
8. Datum / tijd

Nadat de motor is ingeschakeld wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en start de opname. Standaard wordt één videobestand opgeslagen voor elke minuut die is opgenomen. Om de opname lengte aan te passen ga naar Instellingen in het menu.


Nadat de motor is uitgeschakeld slaat de DrivePro automatische de huidige opname op en wordt de DrivePro uitgeschakeld.

3-2 Noodopname

30% van de opslagruimte wordt gebruikt voor noodopname. Video bestanden opgenomen in de noodgeval modus zijn beveiligd tegen overschrijven.

Handmatige noodopname
Druk tijdens de opname op de noodknop aan de linkerkant van de DrivePro om de noodgeval modus handmatig te activeren. Het Emergency pictogram verschijnt op het scherm wanneer deze wordt geactiveerd. De achter camera gaat ook automatisch naar de noodopname, waarbij het oranje lampje snel knippert.

G-Sensor noodopname
Tijdens video-opname activeert de DrivePro automatisch de Emergency Recording-modus bij het detecteren van een botsing of klap.

 • Als de G-Sensor gevoeligheid te hoog is ingesteld, zullen zelfs de kleinste schokken de noodopname modus activeren.
 • Als de G-Sensor gevoeligheid te laag is ingesteld, zullen enkel de significante schokken de noodopname modus activeren.

De gevoeligheid van de G-sensor kan worden aangepast in het menu Instellingen.

Note

Loop-opname is standaard ingeschakeld, zodat de DrivePro automatisch de eerste noodbestanden overschrijft met de laatst opgenomen bestanden.

3-3 Parkeer modus

Nadat de motor van de auto is uitgeschakeld, kan de DrivePro automatisch naar de parkeermodus gaan en beelden opnemen wanneer beweging of een botsing wordt gedetecteerd. De parkeermodus is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in het Instellingen menu.

Note

Nadat u de motor van de auto hebt uitgeschakeld, kan het inschakelen van de parkeermodus de ingebouwde batterij van de DrivePro leegmaken.

Tijdens de parkeermodus wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en blijft de LED-indicator in stand-by rood branden. Wanneer een beweging of botsing van het voertuig wordt gedetecteerd, neemt de DrivePro beelden op van ongeveer 15 seconden; het display wordt ingeschakeld en de LED knippert rood. Het display wordt weer uitgeschakeld als er binnen ongeveer 15 seconden geen beweging/botsing meer wordt gedetecteerd. De DrivePro hervat de normale opnamemodus wanneer de motor weer wordt ingeschakeld (aangesloten op de stroom).

De stroomkabel van Transcend levert geen stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Als langdurige opname in de parkeermodus nodig is, gebruik dan een externe voeding. Ga handmatig naar de parkeermodus door lang op te drukken de Power knop in de normale opname modus. Om de DrivePro uit te schakelen, drukt u nogmaals lang op de Power knop.

Batterij bijna leeg
Laad de DrivePro onmiddellijk op na ontvangst van de waarschuwing dat de batterij bijna leeg is, om systeemtijdfouten te voorkomen. Vermijd het gebruik van de ingebouwde batterij om rechtstreeks video's op te nemen.

Note

Laad de DrivePro 250 volledig op voordat u hem gebruikt.

4. Bladeren door foto’s en afspelen van video’s

4-1 Video's afspelen/door foto's bladeren

 1. Druk tijdens de video opname op de Browse knop.
 2. Gebruik / om een van de volgens modus te selecteren: Normal, Emergency of Snapshot, en druk op OK.
 3. Gebruik om het gewenste videobestand te selecteren en druk op OK.
 4. Druk op om het afspelen te pauzeren. Druk op om het afspelen te hervatten.
 5. Druk op om terug te keren naar de lijst met videobestanden.

4-2 Video’s verwijderen

 1. Druk tijdens het afspelen van een video op . De melding “Delete?” zal verschijnen.
 2. Gebruik om ‘’Yes’’ te selecteren en druk op “OK” om het bestand te verwijderen.

4-3 Video’s beveiligen

 1. Druk tijdens het afspelen van een video op . De melding “Lock?” zal verschijnen.
 2. Gebruik om “Yes” te selecteren en druk op “OK” om het bestand te beveiligen.

Note

 • Bladeren, afspelen, verwijderen en beveiligen van opgenomen bestanden op de DrivePro 250 is alleen van toepassing op beelden/foto's opgenomen door de DrivePro 250.
 • Als u van plan bent de bewerkingen uit te voeren op de beelden/foto's opgenomen door de DrivePro 10, gebruik dan in plaats daarvan de DrivePro-app.

5. Instellingen

In het Instellingen menu, kunt u de video resolutie, opnametijd en G-Sensor gevoeligheid aanpassen. Bovendien kunt u de datum- en tijdinstellingen configureren, de interfacetaal wijzigen, de geheugenkaart formatteren en firmware-upgrades uitvoeren. Sommige instellingen zijn automatisch van toepassing op de DrivePro 10 (aangegeven met *), andere niet. Om de instellingen voor de DrivePro 10 aan te passen, moet de DrivePro App worden gebruikt.

 1. Druk tijdens de opname op de Instellingen knop.
 2. Gebruik om de gewenste menu optie te selecteren en druk op OK.

 3. Gebruik om de gewenste instelling te selecteren en druk op OK.

 4. Druk op om terug te keren naar het Instellingen menu.

5-1 Menu Opties ( * geeft aan dat de instellingen ook van toepassing zijn op de DrivePro 10)

Camera
Icoon Functie Functie / Optie
Resolutie Stel de resolutie/kwaliteit voor video-opname in.
1440P 60fps/1440P HDR (standaard)/1080P 60fps/1080P HDR/720P 60fps/720P HDR
Belichtingswaarde Pas de belichtingswaarde van de camera aan.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (standaard) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Microfoon Schakel de microfoon aan/uit tijdens het opnemen van video’s.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Video lengte Stel de opnamelengte van elk opgenomen videobestand in.
1 min (standaard) / 3 mins / 5 mins
Video Stamp Geeft de huidige tijd of GPS informatie weer van de video die wordt opgenomen.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Loop opname Overschrijf de oudste videobestanden met nieuwe als de capaciteit van de microSD-kaart vol is.
Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
Licht frequentie Selecteer de juiste frequentie om een knipperend A/C licht te voorkomen.
50 Hz (standaard) / 60 Hz
Time-Lapse Video Stel de geprefereerde tijdsinterval in om time-lapse video’s te maken. Time-lapse video modus kan alleen handmatig worden ingeschakeld; eenmaal ingeschakeld zal het de normale opname modus vervangen.
Uitschakelen (standaard) / 1 sec/shot / 2 sec/shot / 4 sec/shot
Rij-assistent
Icoon Functie Functie / Optie
Lane Departure Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Forward Collision Waarschuw de bestuurder wanneer het voertuig te dicht bij de voorligger komt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Snelheidsalarm Waarschuwt de bestuurder met waarschuwing piepjes als de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijdt.
Uitschakelen (standaard) / >60 km/h to >150 km/h (>40 mph to >95 mph)
Snelheidseenheid Stel de meeteenheid van snelheid in.
km/h (standaard) / mph
Head-Up Display Geef de huidige snelheids- en veiligheidswaarschuwingen op het scherm weer.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Headlight Reminder Als de DrivePro slechte lichtomstandigheden detecteert, wordt de koplamp herinnering automatisch geactiveerd.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Driver Fatigue Alert Herinnerd de bestuurder van de noodzaak om te rusten na het rijden van een vooraf ingestelde tijdsperiode.
Uitschakelen (standaard) / 1 uur / 2 uur / 3 uur / 4 uur
Parking Mode Wanneer de motor van de auto is uitgeschakeld, blijft de dashcam beweging en beeldveranderingen detecteren om te bepalen of de opname moet worden voortgezet. (Deze modus zal de ingebouwde batterij leegmaken.)
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Systeem
Icoon Functie Functie / Optie
Volume Stel het volume van de luidspreker in.
0~7 (Kies 0 om stille modus in te schakelen.)
G-Sensor Pas de gevoeligheid van de G-Sensor aan.
Uitschakelen / Low (standaard) / Medium / High
Delay Power Off Plan de DrivePro om op een bepaald moment uit te schakelen.
Uitschakelen / 10 secs (standaard) / 30 secs
Auto Display Off
Stel de duur in voor het automatisch uit schakelen van de display nadat de opname is begonnen.
Note: Auto Display Off is uitgeschakeld wanneer Snelheidsalarm, Forward Collision, Lane Departure, Koplampherinnering, Driver Fatigue Alert of Head-Up Display is ingeschakeld.
Never (standaard) / Na 1 min / Na 3 mins
GPS Status* Toon het aantal ontvangen GPS satellieten en de GPS signaalintensiteit.
WiFi Zet WiFi aan/uit
Uit / Aan (standaard)
Datum/Tijd* Stel de huidige datum, tijd, formaat en tijdzone in.
Taal Stel de taal van het schermmenu in.
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format kaart
Formatteer de microSD-geheugenkaart.
WAARSCHUWING: Formatteren wist alle gegevens die op de kaart izjn opgeslagen.
Cancel (standaard) / Confirm
Upgrade Firmware Houd uw DrivePro up-to-date met de nieuwste firmwareversie. Download vindt u op de Transcend website.
Cancel (standaard) / Confirm
Standaard instellingen herstellen Zet alle instellingen terug naar fabrieksinstellingen.
Cancel (standaard) / Confirm
Scherm aanpassingen Pas de positie van het opnamescherm aan.
Informatie Geef de huidige firmwareversie, kaartcapaciteit, WiFi SSID, wachtwoord en modelnaam/nummer van de DrivePro weer.

5-2 Firmware Upgrade

 1. Na het downloaden van de nieuwste firmware voor de camera's aan de voorkant (DP250) en de camera aan de achterkant (DP10) van de Transcend-website, decomprimeert u de bestanden en plaatst u ze in de hoofdmap van hun respectievelijke microSD-geheugenkaarten. (Zorg ervoor dat u de firmwarebestanden niet in mappen opslaat.)
 2. Plaats de microSD-geheugenkaart met de nieuwste firmwareversie in de kaartsleuf van de DrivePro.
 3. Sluit de DrivePro aan op een extern stopcontact. De DrivePro detecteert automatisch het nieuwste firmwarebestand bij het inschakelen, aangegeven door een knipperend rood lampje. De DrivePro wordt automatisch opnieuw opgestart nadat de upgrade is voltooid.

Note

De firmware-upgrade duurt ongeveer 1 tot 2 minuten. Schakel de DrivePro niet uit tijdens het upgraden.

WAARSCHUWING

 • Verwijder NOOIT de microSD-geheugenkaart of het netsnoer terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
 • Als de DrivePro niet kan worden ingeschakeld vanwege een mislukte firmware-upgrade, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

6. De DrivePro App gebruiken

De DrivePro-app is afgestemd op iOS (iPhone/iPad) en Android-apparaten en kan gratis worden gedownload. Met deze app kunt u tijdens het opnemen draadloos live videobeelden bekijken, DrivePro-functies beheren en video's rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet afspelen.

DrivePro App


6-1 Downloaden en Installeren van de DrivePro App

 1. Zoek “DrivePro” in de App Store of Google Play.
 2. Download en installeer de DrivePro App.

Zodra de installatie is voltooid, wordt de app weergegeven op het startscherm van uw apparaat.
Raadpleeg de instructies van de DrivePro-app voordat u de app gebruikt.

6-2 Verbinden met de DrivePro

 1. Verbind uw mobiele apparaat met de DrivePro via een van de volgende methoden:

 • Optie 1: Scan de WiFi QR code op de DrivePro 250.
  • Druk op de Power knop op de DrivePro.
  • Scan de QR code op het scherm van de DrivePro met uw mobiele apparaat.

Note

Deze functie is alleen van toepassing op firmwareversie 3.2 en hoger van de DrivePro 250.

 • Optie 2: Selecteer het WiFi netwrek.
  • Tik op Instellingen > WiFi op uw mobiele apparaat.
  • Selecteer het WiFi netwerk met DP250 in de SSID. (Het standaard wachtwoord is 12345678)

Note

Omdat de camera's aan de voor- en achterzijde van de DrivePro 620 gegevens synchroniseren via WiFi, mag u het WiFi-wachtwoord op de DrivePro 620 niet wijzigen.

 2. Tik op het DrivePro App-pictogram op uw mobiele apparaat en maak verbinding met de DrivePro 620.
 3. De onderstaande afbeelding wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de DrivePro.

 4. Bezoek de DrivePro FAQ voor gedetailleerde bedieningsinstructies.

6-3 Video's afspelen op een smartapparaat

 1. Tik op Browser om opgeslagen clips te bekijken.
 2. De video's opgenomen door de DP250 verschijnen. U kunt video's afspelen die zijn opgenomen in de normale modus of de noodmodus.
 3. Om te schakelen tussen de camera's aan de voor- en achterzijde, tikt u op de vervolgkeuzepijl ▾ bovenaan het scherm om tussen de apparaten te schakelen.

 4. Tik op om een video te downloaden of op om te verwijderen.

Note

De camera stopt met opnemen wanneer u op Browser of Instellingen in de app drukt, en de LED aan de voorzijde wordt continu blauw. De opname wordt automatisch hervat na het verlaten van de blader- of instellingenmodus.

Om live op uw mobiele apparaat te streamen, tikt u op Live View.

6-4 App Instellingen

Tik op de knop in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op de Instellingen knop.

In Instellingen kunt u de video-, apparaat-, WiFi- en systeeminstellingen aanpassen.

Tik op de vervolgkeuzepijl ▾ bovenaan het scherm om te schakelen tussen de camera's aan de voor- en achterzijde.


7. DrivePro Toolbox Software

De DrivePro Toolbox, ontwikkeld voor Windows en macOS, beschikt over een gebruiksvriendelijke interface waarmee u video's kunt selecteren en afspelen die zijn opgenomen op uw DrivePro, en uw rijpaden van de opgenomen video's kunt bekijken die op kaarten worden weergegeven zonder dat u afzonderlijke codecs hoeft te installeren.

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro op een computer:

 • Een desktop of een laptop met een werkende USB-poort
  • Microsoft Windows 10 of later
  • macOS 10.12 of later
 1. Download de installatie bestanden.
 2. Installeer de DrivePro Toolbox-software op uw computer.
Belangrijkste kenmerken

Video sorteren
Video’s eenvoudig sorteren op bestandsnaam, opname datum of groep, waarmee gebruikers efficiënt naar opgenomen video's kunnen zoeken en deze kunnen afspelen.

Video afspelen
Sluit de DrivePro aan op een computer of gebruik een microSD kaartlezer om opgenomen video’s op uw computer te afspelen.

Bewerk en Trim Videos
Selecteer een video, knip deze bij en sla deze onmiddellijk op als een nieuwe clip. U kunt tijdens het afspelen ook momentopnames van uw video's maken.

Toon de gereden wegen
De gereden wegen worden weergegeven op kaarten.
Note: Deze functie werkt alleen met DrivePro-modellen met GPS-ontvangers. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230, and DrivePro 220)

Kentekenherkenning
Identificeer automatisch de kentekenplaten in een video en extraheer beelden zodat gebruikers snel kunnen zoeken.
Note: Alleen beschikbaar op Windows 64-bits versie.

Samengevoegde video's exporteren
Speel video's af die zijn opgenomen door de voorste en achterste lens/camera tegelijkertijd. Exporteer en speel samengevoegde video's.
Note: Alleen beschikbaar op modellen met dubbele lens/camera: DP550/DP520.

Note

De beelden van de voor- en achterkant worden gesynchroniseerd wanneer u de toolbox gebruikt om de bovenstaande functies uit te voeren.

8. Bestanden overbrengen naar een computer

Haal de microSD-geheugenkaart uit de DrivePro en plaats deze in een compatibele kaartlezer om bestanden naar uw computer over te brengen.

9. Troubleshooting

Als er een probleem optreedt met uw DrivePro, controleer dan de onderstaande instructies voordat u uw DrivePro ter reparatie opstuurt. Als u hieronder geen ideale oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de winkel waar u het product heeft gekocht of het servicecentrum, of neem contact op met het plaatselijke Transcend-filiaal. U kunt ook de Transcend-website bezoeken voor veelgestelde vragen en technische ondersteuningsdiensten. Raadpleeg voor eventuele hardwareproblemen de DrivePro-gebruikershandleiding.

 • Geen van de DrivePro-knoppen reageert. (De dashcam crasht of werkt met vertraging.)
  • Probeer de autoadapter los te koppelen van uw DrivePro en opnieuw aan te sluiten.
 • Mijn DrivePro kan geen video's afspelen die op mijn geheugenkaart zijn opgeslagen.
  • Bewerkte video's worden mogelijk niet correct weergegeven op uw DrivePro.
 • Er gebeurt niets als ik op de ‘Noodknop’ druk.
  • Noodopname werkt alleen in de opnamemodus.

10. Veiligheidsmaatregelen

Deze gebruiks- en veiligheidsrichtlijnen zijn BELANGRIJK! Volg deze alstublieft zorgvuldig op om uw eigen veiligheid te waar boren en uw DrivePro te beschermen tegen eventuele schade.

 • Algemeen gebruik
  • Alleen voor gebruik in de auto.
  • Voor uw eigen veiligheid – en die van anderen – is het belangrijk de DrivePro of de DrivePro App niet te bedienen tijdens het rijden.
  • Vermijd extreme temperaturen.
  • Vermijd waterspetters of andere vloeistoffen op de DrivePro en accessoires.
  • Gebruik de DrivePro niet in een omgeving met sterke magnetische velden of overmatige vibratie.
  • Gebruik alleen de door Transcend geleverde auto adapter. Andere adapters zijn mogelijk niet compatibel met de DrivePro.
  • De sigarettenaansteker plug van sommige voertuigen levert nog steeds stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Mocht dit het geval zijn bij uw auto, verwijder dan de dashcam uit de plug om onnodig stroomverbruik te voorkomen.
  • Het GPS systeem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en prestaties kan beïnvloeden. Transcend garandeert de nauwkeurigheid van de GPS gegevens niet en zou uw persoonlijke oordeel niet moeten beïnvloeden tijdens het rijden.
  • Het GPS systeem geeft geen signaal in gebouwen. De nauwkeurigheid van de GPS data is afhankelijk van de omgeving, het weer en de locatie van gebruik. (bijv. Hoge gebouwen, tunnels, ondergrondse parkeergarages en bossen).
 • Montage plaats
  • Plaats de DrivePro nooit in het zicht van de bestuurder of voor een airbag waardoor deze wordt belemmerd.
  • Monteer de DrivePro binnen het bereik van de ruitenwissers om zichtbare beelden te garanderen wanneer het regent.
  • WAARSCHUWING: Indien de DrivePro is gemonteerd op een getint raam, verwijder de DrivePro voorzichtig om schade aan het tint film te voorkomen.
 • Een back-up maken van gegevens
  • Transcend aanvaardt GEEN enkele verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of schade tijdens het gebruik. Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig een back-up van de gegevens op uw geheugenkaart te maken op een computer of ander opslagmedium.

11. Specificaties


DrivePro 620
Voor Camera (DrivePro 250) Achter Camera (DrivePro 10)
Afmetingen 70.2 mm x 63.1 mm x 34.5 mm 58.3 mm x 36 mm x 28.6 mm
Gewicht 78 g (2.75 oz) 40 g (1.41 oz)
Connection Interface USB 2.0
Ondersteunde geheugenkaarten Bekijk de productspecificaties op onze officiële website
WiFi Protocol 802.11n
Display 2.4" color LCD N/A
Lens F/2.0, 140° (diagonal)
Video Format MP4
(H.264: up to 2560 x 1440P 60fps)
MP4
(H.264: up to 2560 x 1440P 30fps)
Resolutie /
Frame Rate
1440P 60fps / 1440P HDR /
1080P 60fps / 1080P HDR /
720P 60fps / 720P HDR
1440P 30fps / 1080P 60fps /
1080P 30fps / 720P 30fps
Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F) -20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Stroomvoorziening
(auto adapter)
Input DC 12V ~ 24V
Output DC 5V / 2.4A
Global Navigation Satellite System GPS / GLONASS N/A
Certificaten CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Garantie Twee jaar beperkte garantie
Note
Naast de meegeleverde microSD-kaart raden wij Transcend's High Endurance microSD-kaarten of MLC-gebaseerde geheugenkaarten aan om de beste opnameprestaties te garanderen.

12. EU conformiteitsverklaring

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53 / EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

13. Recycling en milieubescherming

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het recyclen van het product (WEEE) en het weggooien van batterijen:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Verklaring Federale Communicatie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing voor radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze apparatuur een schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

RF Exposure Information (SAR)

Dit apparaat voldoet aan het FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W / kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

 • Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

 • Dit apparaat en de antenne mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Transcend Information Europe
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam
TEL: +31-10-298-8500

15. Garantie

U vindt de garantieperiode van dit product op de verpakking. Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperiodes:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over open-sourcelicenties:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

17. End-User License Agreement (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over softwarelicentievoorwaarden:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)