คู่มือการใช้งาน

2024/03 (v2.2)

กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์หน้า-หลัง DrivePro 620
1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

ภายในกล่องกล้องไดรฟ์โปร 620 ประกอบด้วย:

กล้องหน้า
(DrivePro 250)
กล้องหลัง
(DrivePro 10)
การ์ด microSD 2 ชิ้น

หัวชาร์จในรถ ช่อง USB คู่

ขายึดกล้องแบบตัวยึดสุญญากาศ (กล้องหน้า)

ขายึดกล้องแบบเทปกาว (กล้องหลัง)

สาย USB Type-A to micro-USB ขนาด 8 ม.

สาย USB Type-A to micro-USB ขนาด 4 ม.

คู่มือการใช้งานเบี้องต้น

2. เริ่มต้นเรียนรู้กับกล้องไดรฟ์โปร

2-1 ส่วนประกอบของกล้องไดรฟ์โปร2-2 การใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD

คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้อง ก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพ

 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดของกล้อง

คำเตือน

 • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำใหม่ด้วยกล้องไดรฟ์โปรทุกครั้งก่อนใช้งานครั้งแรก
 • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ หากต้องการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในกล้องหน้า DP250 ให้กดปุ่ม Settings และเลือก Format Card. สำหรับกล้องหลัง DP10 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ DrivePro และเข้าไปที่ การตั้งค่าเพื่อใช้งาน หรือเสียบปลั๊กและกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้จนกระทั่งไฟสีแดงกะพริบอย่างรวดเร็ว
  หมายเหตุ: หลังจากกดปุ่มฉุกเฉินของ DP10 ค้างไว้ การตั้งค่าของกล้องจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
 • DrivePro 620 รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT32 และไม่รองรับ exFAT หรือ NTFS

 2. หากต้องการถอดการ์ดออก ให้กดเพื่อถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากช่อง

คำเตือน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการ์ดหน่วยความจำและข้อมูลสูญหาย กรุณาอย่าถอดการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการปิดเครื่อง

 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการบันทึกโดยประมาณตามความจุของการ์ด กรุณาไปที่ คำถามที่พบบ่อย บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

2-3 การติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร

 1. เสียบขายึดกล้องลงในช่องเสียบของกล้อง แล้วเลื่อนไปด้านข้างจนได้ยินเสียงล็อค

 2. ทำความสะอาดและเช็ดกระจกในบริเวณที่จะติดตั้งกล้องให้แห้ง ถ้าเป็นไปได้ ให้ติดตั้งกล้องหน้าบริเวณกึ่งกลางของกระจกบังลมหน้า ใกล้กระจกมองหลัง เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

 3. สำหรับกล้องหน้า กดก้านรีดอากาศของขายึดกล้องลง และติดตั้งกล้องบนกระจกบังลมหน้าให้แน่น สำหรับกล้องหลัง ดึงแผ่นปิดสติ๊กเกอร์ออกจากขายึดกล้อง และติดตั้งกล้องบนกระจกหลังให้แน่น

 4. หมุนปุ่มล็อคขายึดกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย แล้วปรับตำแหน่งของกล้อง

 5. เมื่อได้ตำแหน่งของกล้องที่ต้องการแล้ว หมุนปุ่มล็อคตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดกล้องให้แน่น

2-4 การต่อสายไฟ

หมายเหตุ

ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง ก่อนต่อสายไฟจากกล้องเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่ Transcend แนะนำให้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับรถและมีประสบการณ์ ทำการติดตั้งกล้องเพื่อความปลอดภัย Transcend ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรถที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

 1. เสียบสายไฟ micro USB ขนาด 4 เมตร เข้าที่ช่องต่อ USB ของกล้องหน้า และสายขนาด 8 เมตรเข้าที่กล้องหลัง

 2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟที่มีหัวต่อ USB type A เข้าที่หัวชาร์จในรถ แล้วเสียบเข้าช่องเสียบที่จุดบุหรี่

 3. เก็บสายไฟให้เรียบร้อย พ้นจากสายตา โดยซ่อนตามขอบเพดานรถ ขอบกระจกบังลม ขอบยาง ทรานส์เซนด์แนะนำให้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับรถและมีประสบการณ์ติดตั้งกล้องเพื่อความปลอดภัย


 4. หลังจากติดเครื่องยนต์ กล้องไดรฟ์โปรจะทำงานและเริ่มต้นบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ

 5. หลังจากดับเครื่องยนต์ กล้องไดรฟ์โปรจะจัดเก็บภาพที่ทำการบันทึกอยู่ และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ในรถบางคัน หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ยังคงจ่ายไฟ กรณีเช่นนี้ ให้ดึงปลั๊กของตัวกล้องไดรฟ์โปรออกเมื่อดับเครื่อง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และป้องกันปัญหาที่อาจคาดไม่ถึง

2-5 การตั้งค่าการจับคู่เริ่มต้น

 1. เสียบไฟกล้องทั้งสองตัว เพื่อเปิดกล้อง
 2. ไฟสีส้มและสีฟ้าของกล้องหลัง จะกระพริบในขณะที่กำลังจับคู่ ไฟสีส้มจะกระพริบเมื่อจับคู่เสร็จสมบูรณ์ กด OK ที่จอภาพของกล้องหน้า
 3. ยอมรับการจับคู่โดยกด Confirm
 4. กล้องหน้าจะเข้าสู่โหมดบันทึกภาพ การจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ ปรากฎบนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ในขณะที่กล้องกำลังจับคู่ กล้องทั้งสองก็ยังคงบันทึกภาพอยู่
 • เนื่องจากกล้องหน้าและกล้องหลังของ DrivePro 620 ซิงค์ข้อมูลผ่าน WiFi กรุณาอย่าเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi บน DrivePro 620

2-6 ปุ่มควบคุมการทำงาน

กล้องหน้า (DrivePro 250)

 1. กดปุ่ม Power ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดกล้องไดรฟ์โปร ทำได้ในทุกโหมด
 2. กดปุ่ม Snapshot ค้างไว้ เพื่อเปิด/ปิดไมโครโฟน
 3. กดปุ่ม Settings ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่เมนูวิดีโอ Time-Lapse
 4. กดปุ่ม Power เพื่อตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน
 5. กดปุ่ม Snapshot เพื่อถ่ายภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง

กล้องหลัง (DrivePro 10)

โหมด ปุ่มฉุกเฉิน
บันทึกภาพ ในขณะฉุกเฉิน กดแล้วปล่อยปุ่มสีแดง เพื่อให้กล้องเริ่มต้นโหมดบันทึกภาพในขณะฉุกเฉิน
ตั้งค่ากลับไปเริ่มต้น กดปุ่มสีแดงค้างไว้ 10 วินาที เพื่อตั้งค่ากล้องกลับไปค่าเริ่มต้น และฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
คำเตือน: การฟอร์แมตการ์ดจะลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร

โหมด รูเข็มสำหรับตั้งค่าเริ่มต้น
รีสตาร์ทกล้อง ใส่วัตถุบางๆ ที่มีปลายแบน เช่น เครื่องมือถอดซิม เข้าไปในรูเข็มรีเซ็ตเพื่อปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง
คำเตือน: การรีสตาร์ทกล้องจะไม่ลบข้อมูลที่มีอยู่ แต่ไฟล์บันทึกภาพล่าสุดอาจจะไม่ถูกเก็บไว้

2-7 ตารางแสดงการทำงานของไฟ LED

LED สถานะ ความหมาย
กล้องหน้า กล้องหลัง
สีฟ้า
กะพริบ กำลังบันทึกภาพพร้อมเปิด Wi-Fi -
ติดค้าง แสตนบายด์พร้อมเปิด Wi-Fi -
สีส้ม
กะพริบ กำลังบันทึกภาพพร้อมเปิด Wi-Fi
กะพริบเร็วๆ - กำลังบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน พร้อมเปิด Wi-Fi
ติดค้าง แสตนบายด์ แสตนบายด์พร้อมเปิด Wi-Fi
สีฟ้า
สีส้ม
กะพริบ - กำลังเชื่อมต่อกับ DP250
สีแดง
กะพริบ - ไม่ได้ต่อไฟ
กล้องกำลังปิดหลังจาก 10 วินาที
ติดค้าง กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
กะพริบเร็วๆ - กำลังฟอร์แมตการ์ด

2-8 การตั้งวันที่และเวลา

กรุณาตั้งวันที่และเวลาก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาในการบันทึกถูกต้อง

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” Settings ในขณะบันทึกภาพ
 2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก Date/Time แล้วกดปุ่ม OK
 3. ใช้ปุ่ม เพื่อปรับค่าต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อย้ายไปปรับค่าอื่น
 4. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 3 จนกระทั่งการตั้งวันที่และเวลาเสร็จสมบูรณ์

2-9 การตั้งเขตแบ่งเวลา UTC

เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล GPS ให้ตั้งค่าเขตเวลา UTC หลังจากกำหนดการตั้งค่าวันที่และเวลา

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” Settings ในขณะบันทึกภาพ
 2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก UTC กดปุ่ม OK
 3. ใช้ปุ่ม เพื่อปรับค่าต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ

การตั้งค่า วันที่, เวลา และ เขตแบ่งเวลา UTC บนกล้อง DrivePro 250 จะทำให้กล้อง DrivePro 10 มีค่าเดียวกัน

3. การบันทึกภาพวิดีโอ

3-1 จอบันทึกภาพ

1. สถานะการบันทึกภาพ
2. ความยาวของวิดีโอ
3. ความละเอียดของภาพและเฟรมเรท
4. การจับคู่ของกล้อง
5. การรับสัญญาณ GPS
6. สถานการณ์บันทึกเสียง
7. สถานะของแบตเตอรี่
8. วันที่และเวลา

หลังจากติดเครื่องยนต์ กล้องไดรฟ์โปรจะทำงานและเริ่มต้นบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์วิดีโอจะถูกจัดเก็บทุกๆ 1 นาที หากต้องการปรับความยาวของการบันทึกภาพ กรุณาไปที่เมนูการตั้งค่า Settings


หลังจากดับเครื่องยนต์ กล้องไดรฟ์โปรจะจัดเก็บการบันทึกภาพปัจจุบันและปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ

3-2 การบันทึกภาพขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

กล้องไดรฟ์โปรสามารถเก็บสำรองข้อมูลในโหมดฉุกเฉินได้ถึง 30% ของความจุของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ ไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกในโหมดฉุกเฉินจะถูกป้องกันไม่ให้ถูกเขียนทับ

การบันทึกเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ในระหว่างการบันทึกวิดีโอ ให้กดปุ่มฉุกเฉินที่ด้านซ้ายมือของกล้องหน้ารถเพื่อเปิดใช้งานการบันทึกภาพในขณะฉุกเฉินด้วยตนเอง คำเตือนจะปรากฏบนหน้าจอ กล้องด้านหลังก็จะเข้าสู่การบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ โดยไฟสีส้มจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

การบันทึกเหตุการณ์ด้วย G-Sensor
ในขณะทำการบันทึกภาพ หากกล้องไดรฟ์โปร ตรวจพบการชนหรือการกระแทก โหมดฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติ

 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “High” แม้แต่การกระเทือนเล็กน้อย ก็อาจทำให้โหมดฉุกเฉินทำงานได้
 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “Low” การกระเทือนที่มากจริงๆ ถึงจะทำให้โหมดฉุกเฉินทำงาน

ความไวของ G-Senser สามารถปรับตั้งค่าได้ในเมนู Settings

หมายเหตุ

การบันทึกแบบวนทับจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นกล้องไดรฟ์โปรจะเขียนทับไฟล์ฉุกเฉินแรกสุดด้วยไฟล์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

3-3 การบันทึกภาพในโหมดบันทึกภาพขณะจอดรถ

หลังจากดับเครื่องยนต์ กล้องไดรฟ์โปรสามารถเข้าสู่โหมดบันทึกภาพขณะจอดรถโดยอัตโนมัติ และจะเริ่ม บันทึกภาพเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือการชนเกิดขึ้น โหมดบันทึกภาพขณะจอดรถถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ปิดการ ใช้งาน และสามารถเลือกเปิดได้ในเมนู Settings

หมายเหตุ

หลังจากดับเครื่องยนต์ การเปิดโหมดบันทึกภาพขณะจอดรถไว้ อาจทําให้แบตเตอรี่ของกล้องถูกใช้จนหมด

เมื่อเปิดใช้งานโหมดบันทึกภาพขณะจอดรถ ในขณะแสตนด์บายด์จอภาพจะดับ ไฟแสดงการทํางาน สีแดงจะติดค้าง เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือมีการชนเกิดขึ้น กล้องไดรฟ์โปรจะบันทึกภาพประมาณ 15 วินาที โดยจอภาพจะติดขึ้นและไฟสีแดงจะกระพริบ หากไม่มีการเคลื่อนไหวหรือการชนเกิดขึ้นในประมาณ 15 วินาที จอภาพจะดับอีกครั้ง กล้องไดรฟ์โปรจะเข้าสู่โหมดบันทึกภาพปกติ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ (มีกระแสไฟ เข้าสู่กล้อง)

สายไฟสําหรับเสียบช่องเสียบที่จุดุบุหรี่จะไม่จ่ายไฟหลังจากดับเครื่องยนต์ หากต้องการบันทึกภาพ ในโหมดบันทึกภาพขณะจอดรถเป็นเวลานาน กรุณาใช้การต่อไฟจากภายนอกแทน การใช้งานโหมดบันทึก ภาพขณะจอดรถ สามารถเลือกเปิดได้โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด Power ค้างไว้ ในขณะที่กล้อง กําลังบันทึกภาพ กดปุ่ม เปิด/ปิด Power ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อปิดกล้องไดรฟ์โปร

ระดับไฟแบตเตอรี่ต่ำ
กรุณาชาร์จกล้องไดรฟ์โปรทันทีที่ภาพสัญลักษณ์ Low Battery ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเวลาของเครื่อง และกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่ของกล้องเพื่อบันทึกภาพโดยตรง

หมายเหตุ

กรุณาชาร์จไฟกล้องไดรฟ์โปร ให้เต็มก่อนการใช้งาน

4. การเรียกดูภาพและการเล่นวิดีโอ

4-1 การเล่นวิดีโอ / การเรียกดูไฟล์ภาพ

 1. กดปุ่ม Browse ในขณะบันทึกภาพ
 2. ใช้ปุ่ม / เพื่อเลือก Normal, Emergency หรือ Snapshot แล้วกดปุ่ม OK
 3. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
 4. กดปุ่ม เพื่อหยุด กดปุ่ม เพื่อเล่นต่อ
 5. กดปุ่ม เพื่อกลับไปยังรายชื่อไฟล์วิดีโอ

4-2 การลบไฟล์วิดีโอ

 1. ขณะเล่นไฟล์วิดีโอ กดปุ่ม แล้วข้อความ “Delete?” จะปรากฏขึ้น
 2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK เพื่อลบไฟล์

4-3 การป้องกันไฟล์วิดีโอไม่ให้ถูกลบ

 1. ขณะเล่นไฟล์วิดีโอปกติ กดปุ่ม ข้อความ “Lock?” จะปรากฏขึ้น
 2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก Yes แล้วกดปุ่ม OK เพื่อป้องกันไฟล์นั้นไม่ให้ถูกลบ

หมายเหตุ

 • การเรียกดูไฟล์ การเล่นวิดีโอ การลบ และ การป้องกันไฟล์ไม่ให้ถูกลบ บนกล้อง DrivePro 250 สามารถทำได้เฉพาะไฟล์ที่บันทึกโดยกล้อง DrivePro 250 เท่านั้น
 • หากคุณต้องการทำแบบเดียวกันกับไฟล์ที่บันทึกโดยกล้อง DrivePro 10 คุณต้องใช้แอพ DrivePro เท่านั้น

5. การตั้งค่า

ในเมนูการตั้งค่า Settings คุณสามารถปรับ ความละเอียดของภาพ, ความยาวในการบันทึกภาพ และความไวของ G-Sensor และคุณยังสามารถตั้งวันที่และเวลา เปลี่ยนภาษา ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ และอัพเกรดเฟิร์มแวร์ การตั้งค่าบางอย่างจะทำให้ค่าของกล้อง DrivePro 10 เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ (ระบุโดย*) ในขณะที่บางค่าจะไม่เปลี่ยนตาม ควรใช้แอพ DrivePro เพื่อตั้งค่าของกล้อง DrivePro 10

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” หรือ Settings เพื่อปรับค่าต่างๆ ของกล้องไดรฟ์โปร ในขณะบันทึกภาพ
 2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

 3. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK.

 4. กดปุ่ม เพื่อกลับไปยังเมนู “การตั้งค่า” หรือ Settings

5-1 ตัวเลือกเมนู ( * ค่าของกล้อง DrivePro 10 จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ)

กล้อง
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน/ตัวเลือก
Resolution ตั้งค่าความละเอียดของภาพ/คุณภาพของภาพวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1440P 60fps/1440P HDR (ค่าเริ่มต้น)/1080P 60fps/1080P HDR/720P 60fps/720P HDR
Exposure Value ปรับขนาดของรูรับแสงของกล้อง
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (ค่าเริ่มต้น) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Microphone เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกภาพวิดีโอ
Disable (ปิด) / Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น)
Video Length ตั้งความยาวของไฟล์วิดีโอที่ต้องการบันทึก
1 นาที (ค่าเริ่มต้น) / 3 นาที / 5 นาที
Video Stamp แสดงเวลาหรือข้อมูล GPS บนวิดีโอที่ถูกบันทึกภาพ
Disable (ไม่แสดง) / Enable (แสดง) (ค่าเริ่มต้น)
Loop Recording จะเขียนทับไฟล์วิดีโอที่เก่าที่สุดด้วยไฟล์ใหม่ล่าสุด หากการ์ดหน่วยความจําเต็ม
Disable (ไม่ใช้งาน) / Enable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น)
Light Frequency เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของแสงไฟในภาพ
50Hz (ค่าเริ่มต้น) / 60Hz
Time-Lapse Video ตั้งช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกภาพแบบวิดีโอ Time-Lapse โหมดวิดีโอ Time-lapse ต้องเปิดใช้งานเองเท่านั้น เมื่อเปิดแล้ว กล้องจะบันทึกในโหมดนี้แทนการบันทึกภาพแบบปกติ
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / ถ่าย 1 ภาพทุก 1 วินาที / ถ่าย 1 ภาพทุก 2 วินาที / ถ่าย 1 ภาพทุก 4 วินาที
ระบบเตือนเพื่อความปลอดภัย
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน/ตัวเลือก
Lane Departure เตือนผู้ขับขี่ เมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวออกนอกเลน ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อความเร็วรถสูงกว่าความเร็วที่ตั้งค่าไว้
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / >60 กม./ชม.~ >150 กม./ชม.
Forward Collision เตือนผู้ขับขี่เมื่อรถเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไป ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทํางานเมื่อความเร็วรถสูงกว่าความเร็วที่ตั้งค่าไว้
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / >60 กม./ชม.~ >150 กม./ชม.
Speed Alarm เตือนผู้ขับขี่ด้วยเสียง เมื่อความเร็วรถสูงกว่าความเร็วที่ตั้งค่าไว้
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / >60 กม./ชม.~ >150 กม./ชม.
Speed Unit ตั้งค่าหน่วยวัดความเร็ว
กม./ชม. (ค่าเริ่มต้น) / ไมล์/ชม.
Head-Up Display แสดงความเร็วปัจจุบันและเตือนความปลอดภัยบนหน้าจอ
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / Enable (ใช้งาน)
Headlight Reminder เมื่อกล้องไดรฟ์โปร ตรวจพบสภาวะที่มีแสงน้อย สัญญาณเตือนให้เปิดไฟหน้าจะปรากฏขึ้น
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / Enable (ใช้งาน)
Driver Fatigue Alert เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องจอดพัก หลังจากขับรถมาเป็นระยะเวลาตามที่ผู้ขับขี่กำหนดไว้
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / 1 ชม. / 2 ชม. / 3 ชม. / 4 ชม.
Parking Mode กำหนดว่าการบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องจำเป็นหรือไม่ เมื่อกล้องจับการเคลื่อนไหวได้หลังจากที่ดับเครื่องยนต์ (โหมดนี้จะทำให้แบตเตอรี่ของกล้องถูกใช้จนหมด)
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น) / Enable (ใช้งาน)
ระบบ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน/ตัวเลือก
Volume ตั้งระดับความดังของลำโพง
0~7 (0 คือปิดลำโพง)
G-Sensor ปรับค่าความไวของ G-Sensor
Disable (ไม่ใช้งาน) / Low (ค่าเริ่มต้น) / Medium / High
Delay Power Off ตั้งค่าให้กล้องไดรฟ์โปร หน่วงเวลาปิดเครื่อง
Disable (ไม่ใช้งาน) / 10 วินาที (ค่าเริ่มต้น) / 30 วินาที
Auto Display Off
ตั้งเวลาปิดจอภาพอัตโนมัติ หลังจากเริ่มต้นบันทึกภาพ
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Auto Display Off จะไม่ทำงาน เมื่อเปิดใช้งานระบบเตือน Speed Alarm, Forward Collision, Lane Departure, Headlight Reminder, Driver Fatigue Alert หรือ Head-Up Display
Never (ไม่ปิด) (ค่าเริ่มต้น) / หลังจาก 1 นาที / หลังจาก 3 นาที
GPS Status* แสดงจำนวนของดาวเทียม GPS และระดับสัญญาณที่รับได้
Wi-Fi เปิด/ปิด Wi-Fi
ปิด/เปิดกล้อง (ค่าเริ่มต้น)
Date / Time* ตั้งวันที่, เวลาปัจจุบัน, รูปแบบ และเขตแบ่งเวลา
Language ตั้งภาษาของเมนูที่แสดงบนหน้าจอ
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Format Card
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ microSD
คำเตือน: การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในการ์ด
Cancel (ยกเลิก) (ค่าเริ่มต้น) / Confirm (ยืนยัน)
Upgrade Firmware เพื่อทำให้กล้องไดร์ฟโปร มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดโดยดาวน์โหลดได้จาก Transcend website
Cancel (ยกเลิก) (ค่าเริ่มต้น) / Confirm (ยืนยัน)
Restore Defaults ตั้งค่าต่างๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
Cancel (ยกเลิก) (ค่าเริ่มต้น) / Confirm (ยืนยัน)
Screen Adjustment ปรับตำแหน่งของหน้าจอที่กำลังบันทึก
Information แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของกล้องไดรฟ์โปร, ความจุของการ์ดหน่วยความจำ, ชื่อเครือข่าย Wi-Fi, รหัสผ่าน, ชื่อรุ่นและหมายเลข

5-2 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 1. หลังจากดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับกล้องหน้า (DP250) และกล้องหลัง (DP10) จากเว็บไซต์ Transcend ให้แตกไฟล์และวางลงในการ์ดหน่วยความจำ microSD ที่เกี่ยวข้อง (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้จัดเก็บไฟล์เฟิร์มแวร์ไว้ในโฟลเดอร์ใดๆ)
 2. ใส่การ์ดหน่วยความจํา microSD ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดเข้าไปในช่องใส่การ์ดของกล้องไดรฟ์โปร
 3. เสียบไฟเข้ากับกล้องไดรฟ์โปร กล้องไดรฟ์โปรจะตรวจจับไฟล์เฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง โดยมีไฟสีแดงกะพริบ กล้องไดรฟ์โปรจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะใช้เวลา 1-2 นาที กรุณาอย่าปิดกล้องไดรฟ์โปรในขณะกำลังอัพเกรด

คำเตือน

 • ห้ามถอดสายไฟหรือการ์ดหน่วยความจำระหว่างอัพเกรดเฟิร์มแวร์
 • หากกล้องไดรฟ์โปรไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทรานส์เซนด์เพื่อความช่วยเหลือทางเทคนิค

6 การใช้แอพ DrivePro

แอพ DrivePro (ทั้ง iOS และแอนดรอยด์) ดาวน์โหลดได้ฟรี และทำให้คุณสามารถดูภาพที่กำลังบันทึก, ควบคุมการทำงานของกล้องไดรฟ์โปร และเล่นวิดีโอได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi

DrivePro App


6-1 การดาวน์โหลดและการติดตั้งแอพ DrivePro

 1. ค้นหาแอพ “DrivePro” บน App Store หรือ Google Play
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro.

ทันทีที่การติดตั้งสมบูรณ์ แอพจะถูกแสดงบนหน้าหลักบนสมาร์ทโฟนของคุณ ก่อนการใช้แอพ กรุณาศึกษาคำแนะนำการใช้แอพ DrivePro

6-2 การเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro

 1. กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับกล้อง DrivePro โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • วิธีที่ 1: สแกน QR โค้ด ของWiFi บน DrivePro 250
  • แตะปุ่ม Power บนกล้อง DrivePro
  • สแกน QR โค้ด บนหน้าจอของกล้องด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้ใช้กับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 3.2 และใหม่กว่าของ DrivePro 250 เท่านั้น

 • วิธีที่ 2: เลือกสัญญาณ WiFi
  • แตะ Settings > WiFi บนสมาร์ทโฟนของคุณ
  • เลือกเครือข่าย WiFi ของ DP250 (รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 12345678)

หมายเหตุ

เนื่องจากกล้องหน้าและกล้องหลังของ DrivePro 620 ซิงค์ข้อมูลผ่าน WiFi กรุณาอย่าเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi บน DrivePro 620

 2. แตะไอคอนแอพ DrivePro บนอุปกรณ์มือถือของคุณและเชื่อมต่อกับ DrivePro 620
 3. รูปภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับกล้องไดรฟ์โปร

 4. ไปที่คำถามที่พบบ่อยของ DrivePro FAQ เพื่อดูคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียด

6-3 การเล่นวิดีโอบนสมาร์ทโฟน

 1. หากต้องการดูคลิปที่บันทึกไว้ ให้แตะ Browser
 2. วิดีโอที่บันทึกโดย DP250 จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเล่นวิดีโอที่บันทึกในโหมดปกติหรือโหมดฉุกเฉินได้
 3. หากต้องการสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้แตะลูกศรแบบเลื่อนลง ▾ ที่ด้านบนของจอแสดงผลเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์

 4. แตะ เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอหรือ เพื่อลบ

หมายเหตุ

กล้องจะหยุดบันทึกเมื่อคุณแตะ Browser หรือ Settings ในแอพ และไฟ LED ด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน การบันทึกจะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติหลังจากออกจากโหมดการเรียกดูหรือการตั้งค่า

หากต้องการสตรีมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแบบสด ให้แตะ Live View

6-4 การตั้งค่าแอพ

แตะปุ่ม ที่มุมซ้ายบนก่อน จากนั้นแตะปุ่มการตั้งค่า Settings

ใน Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่าวิดีโอ อุปกรณ์ WiFi และระบบได้

แตะลูกศรแบบเลื่อนลง ▾ ที่ด้านบนของจอแสดงผลเพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง


7. โปรแกรม DrivePro Toolbox

โปรแกรม DrivePro Toolbox สำหรับ Windows และ macOS มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนกล้องไดรฟ์โปร และดูเส้นทางการขับขี่ของวิดีโอที่บันทึกไว้บนแผนที่ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

ระบบที่ต้องการสำหรับการเชื่อมต่อกล้อง DrivePro เข้ากับคอมพิวเตอร์:

 • คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB ที่ใช้งานได้
  • Microsoft Windows 10 หรือใหม่กว่า
  • macOS 10.12 หรือใหม่กว่า
 1. ดาวน์โหลด ไฟล์สำหรับติดตั้ง
 2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro Toolbox บนคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติหลัก

Video Sorting
จัดเรียงวิดีโอตามชื่อไฟล์ วันที่บันทึก หรือกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาวิดีโอที่บันทึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเล่นวิดีโอได้

Smooth Video Playback
เชื่อมต่อ DrivePro หรือใช้ตัวอ่านการ์ด microSD หรืออะแดปเตอร์เพื่อเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Edit and Trim Videos
เลือกวิดีโอ ตัดต่อ และบันทึกเป็นคลิปใหม่ทันที คุณยังสามารถจับภาพจากวิดีโอของคุณระหว่างการเล่นได้อีกด้วย

Map View
ดูเส้นทางการขับขี่ของการเดินทางของคุณที่แสดงบนแผนที่พร้อมกับวิดีโอที่บันทึกไว้
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับกล้อง DrivePro รุ่นที่มีตัวรับสัญญาณ GPS เท่านั้น (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 และ DrivePro 220)

License Plate Recognition
ระบุป้ายทะเบียนในวิดีโอโดยอัตโนมัติและแยกวิดี่โอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: มีเฉพาะในเวอร์ชัน Windows 64 บิตเท่านั้น

Export Merged Videos
เล่นวิดีโอที่บันทึกโดยเลนส์/กล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกัน ส่งออกและเล่นวิดีโอที่รวมกันได้
หมายเหตุ: มีเฉพาะในรุ่นเลนส์/กล้องคู่เท่านั้น:DP550/DP520

หมายเหตุ

ภาพด้านหน้าและด้านหลังจะซิงโครไนซ์เมื่อใช้โปรแกรม Toolbox เพื่อดำเนินการคุณสมบัติข้างต้น

8. การย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

นำการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกจากกล้องไดรฟ์โปร และใส่ลงในตัวอ่านการ์ดที่รองรับเพื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

9. การแก้ไขข้อขัดข้อง

หากกล้องไดรฟ์โปรมีปัญหา กรุณาตรวจสอบคำแนะนำตามรายการที่อยู่ด้านล่าง ก่อนส่งกล้องไดรฟ์โปรไปซ่อม หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้า ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายทรานส์เซนด์ เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณยังสามารถเข้าเว็บไซต์ของทรานส์เซนด์ เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการช่วยเหลือทางเทคนิค ในกรณีมีปัญหาที่ตัวเครื่อง กรุณาศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานกล้องไดร์ฟโปร

 • ปุ่มต่างๆ ของกล้องไดรฟ์โปรไม่ทำงาน (กล้องค้างหรือทำงานช้า)
  • ลองถอดสายไฟออกจากกล้องไดรฟ์โปร แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 • กล้องไดรฟ์โปรไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้
  • ไฟล์วิดีโอที่ถูกแก้ไขอาจไม่สามารถเล่นได้บนกล้องไดรฟ์โปร
 • ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม “บันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน”
  • ปุ่ม “บันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน” ทำงานได้เฉพาะในขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพเท่านั้น

10. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานเหล่านี้ สำคัญมาก กรุณาปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกล้องไดรฟ์โปร

 • วิธีการใช้ทั่วไป
  • สำหรับใช้ภายในรถเท่านั้น
  • เพื่อความปลอดภัย อย่าปรับกล้องหรือใช้แอพ DrivePro ขณะขับรถ
  • หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ โดนกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้อง
  • ห้ามใช้กล้องในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงหรือที่มีการสั่นสะเทือนมาก
  • ใช้เฉพาะสายไฟสำหรับต่อช่องเสียบที่จุดบุหรี่ที่มากับกล้องไดรฟ์โปรเท่านั้น สายไฟอื่นอาจไม่สามารถทำงานกับกล้องไดรฟ์โปรได้
  • ในรถบางคัน หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ยังคงจ่ายไฟ กรณีเช่นนี้ให้ดึงปลั๊กของตัวกล้องไดรฟ์โปรออกเมื่อดับเครื่อง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและป้องกันปัญหาที่อาจคาดไม่ถึง
  • ระบบ GPS อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งอาจมีผลกับความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงาน Transcend ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล GPS ซึ่งไม่ควรมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ ในขณะขับขี่
  • สัญญาณ GPS ไม่สามารถทะลุผ่านอาคาร และฟิล์มกรองแสงที่มีโลหะเคลือบอยู่ ความถูกต้องของสัญญาณ GPS ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม รวมถึงสภาพอากาศและตำแหน่งที่ถูกใช้งาน เช่น บริเวณที่มีอาคารสูง อุโมงค์ ใต้ดิน และป่า
 • ตำแหน่งสำหรับติดตั้งกล้อง
  • อย่าติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร บดบังทัศนวิสัยในการขับรถ หรือขัดขวางตำแหน่งการทำงานของถุงลมนิรภัย
  • ติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร ในตำแหน่งที่ที่ปัดน้ำฝนทำงานถึง เพื่อความชัดเจนของภาพขณะฝนตก
  • คำเตือน: ถอดกล้องไดรฟ์โปรจากบริเวณที่ติดตั้งอย่างระมัดระวัง หากติดตั้งลงบนฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฟิล์ม
 • การสำรองข้อมูล
  • Transcend ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลในระหว่างการทำงาน เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือที่เก็บข้อมูลอื่น

11. รายละเอียดของกล้อง


DrivePro 620
กล้องหน้า (DrivePro 250) กล้องหลัง (DrivePro 10)
ขนาด 70.2 มม. × 63.1 มม. × 34.5 มม. 58.3 มม. × 36 มม. × 28.6 มม.
น้ำหนัก 78 กรัม 40 กรัม
อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB 2.0
การ์ดหน่วยความจำ
ที่รองรับ
ตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
WiFi Protocol 802.11n
จอภาพ จอภาพสี LCD ขนาด 2.4 นิ้ว ไม่มี
เลนส์ F/2.0, มุมมองกว้าง 140 องศา
รูปแบบวิดีโอ MP4 (H.264:
สูงสุดถึง 2560 x 1440P 60fps)
MP4 (H.264:
สูงสุดถึง 2560 x 1440P 30fps)
ความละเอียดของภาพ /
เฟรมเรท
1440P 60fps / 1440P HDR /
1080P 60fps / 1080P HDR /
720P 60fps / 720P HDR
1440P 30fps / 1080P 60fps /
1080P 30fps / 720P 30fps
อุณหภูมิที่ทำงานได้ -20 ถึง 65 องศาเซลเซียส -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
แหล่งจ่ายไฟ
(ในรถยนต์)
กระแสไฟเข้า DC 12~24 โวลต์
กระแสไฟออก DC 5 โวลต์ / 2.4 แอมป์
ระบบดาวเทียมนำทาง GPS / GLONASS -
รับรองโดย CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
การรับประกัน 2 ปี
หมายเหตุ
นอกจากการ์ดหน่วยความจำที่มาพร้อมกับกล้อง เราขอแนะนำการ์ด High Endurance microSD หรือชนิด MLC ของทรานส์เซนด์ เพื่อประสิทธิภาพการบันทึกภาพที่ดีที่สุด:

12. แถลงการณ์การปฏิบัติตามสหภาพยุโรป EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

13. การนำกลับมาใช้อีกและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ (WEEE) และการกำจัดแบตเตอรี่ กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

 • Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

 • This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. การรับประกัน 2 ปี

กรุณาดูระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาการรับประกัน กรุณาดูที่ลิงก์ด้านล่าง:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. การเปิดเผยใบอนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป GNU General Public License (GPL) Disclosure

For more information on open-source licensing, please refer to the link below:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

17. ข้อตกลงให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ End-User License Agreement (EULA)

For details of software license terms, please refer to the following link:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. เครื่องหมายรับรองความสอดคล้องยูเรเซียน Eurasian Conformity Mark (EAC)